TCXD VN 205:1998 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế. —Download—
TCVN 9355:2012 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước. —Download—
TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thíêt kế nền nhà và công trình. —Download—
TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính toán.—Download—
TCVN 9403:2012 Gia cố nền đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng.—Download—
TCXD VN 195:1997 Nhà cao tầng. Thiết kế cọc khoan nhồi.—Download—
TCXD VN 189:1996 Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thiết kế.—Download—
TCVN 7888 : 2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước.


Bài viết khác cùng Box :