Tiềm năng về các nguồn năng lượng tái tạo của Việt Nam là khá lớn

Theo báo cáo nghiên cứu, đánh giá mới nhất của bán máy phát điện 3 pha cũ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA), trong đó, tiềm...