Bây giờ, thay vì sử dụng kho chứa hàng hóa thông thường, nhiều người đã có chọn lọc thay thế là container kho để lưu trữ và bảo quản hàng hóa. Container kho ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời...